Aktualnie prowadzone postępowania przez firmę Erbi Sp. z o.o. w ramach projektu "Wykorzystanie biomechanika i nowoczesnych materialów żródłem suksesu rynkowego ERBI Sp. z o.o." realizowanego w ramach funduszy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

 (POPW.01.01.02-20-0017/17)


Data publikacji
Nazwa
Treść
Rezultat
Treść rezultatu
2018-03-22

Zakup maszyny CNC do produkcji wioseł

ERBI - Zapytanie ofertowe 2018-03-22 CNC 

zakończone

Informacja o wyborze oferty
2018-04-13

Zakup komputerów i oprogramowania

Zapytanie ofertowe - Zakup komputerów oraz oprogramowania do projektowania wioseł

zakończone

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
2018-05-15 Zakup komputerów i oprogramowania Zapytanie ofertowe - Zakup komputerów oraz oprogramowania do projektowania wioseł 2 zakończone Informacja o wyborze oferty
2018-06-07 Zakup komputerów i oprogramowania Zapytanie ofertowe - Zakup komputerów oraz oprogramowania do projektowania wioseł 3 zakończone Informacja o wyborze oferty
2018-10-25 Zakup surowców

Zapytanie ofertowe - Zakup surowców niezbędnych do rozpoczęcia pierwszej produkcji

zakończone Nierozstrzygnięte – Brak ofert 
2018-11-07 Zakup surowców 2 Zapytanie ofertowe - Zakup surowców niezbędnych do rozpoczęcia pierwszej produkcji (2) zakończone  Informacja o wyborze oferty
2019-03-14 Zakup środka transportu - zakup pojazdu samochodowego (dostawczego) Zapytanie ofertowe - Zakup środka transportu - zakup pojazdu samochodowego (dostawczego)  w trakcie  
2019-03-20

Zapytanie ofertowe - Ochroną własności intelektualnej

 

Zapytanie ofertowe  - Ochroną własności intelektualnej

  w trakcie  
2019-03-20

Zapytanie ofertowe -Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych

Zapytanie ofertowe -Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych  w trakcie